Brändimanuaali

Tämä ohjeisto on tarkoitettu apuvälineeksi kaikille, jotka ovat tekemisissä Kuopion kaupungin brändin, markkinoinnin ja viestinnän kanssa. Se kertoo, kuinka esittelemme Kuopion kaupungin maailmalle yhdenmukaisesti ja selkeästi.

Jos sinulle herää kysymyksiä, ota yhteyttä Kuopion kaupungin markkinointiin ja viestintään: sanna.pietikainen(at)kuopio.fi tai soile.nevalainen(at)kuopio.fi

Hälyn ja ruuhkan rinnalle vahvaksi vaihtoehdoksi on noussut tasapainoisempi elämänmeno. Elinvoimaiset, kansainväliset ja kompaktit kaupungit ovat kavunneet monen unelmalistalle, kun on vapautunut aikaa itsetutkiskeluun: mistä hyvä elämä muodostuu?

Ulkoisen menestyksen ja statuksen korostaminen eivät ole enää ykkösiä. Valloillaan on menestyksen ja urakehityksen vallankumous, jossa ihmisillä on tilaa, vapautta ja tahtoa rakentaa omannäköistä elämää.

Kuopion ei enää tarvitse perustella paikkaansa Suomen top-kärjessä. Kuopio on jo nyt liike ja mielentila. Kuopiolaiset ovat löytäneet alueelta omannäköisen elämän, ja se jos mikä tekee ihmisen onnelliseksi.

Kaupungissa vallitseva mieliala on oikea supervoima. Yhteinen liekehdintä johtaa toiveikkaaseen ilmapiiriin sekä myönteiseen ylpeyteen omasta kaupungistamme. Positiivinen mieliala tarttuu ja sytyttää. Kuopio on olemassa, jotta jokainen voi elää hyvää ja omannäköistä elämää.

Uudistuneen brändin tehtävä

Brändityö pyrkii tekemään strategisista teemoista puhuttelevia, inspiroivia ja toimintaan motivoivia. Kuopio-brändin tehtävä on tehdä näkyväksi ja sanoittaa, mistä olemme ylpeitä kotikaupungissamme ja miksi. Mitä meidän tulisi muulle maailmalle itsestämme kertoa?

Kuopiolla on hyvä maine ja mahdollisuuksien hetki. Onnistuessamme voimme sytyttää uuden mielentilan, palon ja innostuksen koko kaupunkiin.

strategia

Elinvoimainen ja kasvava Kuopio

Houkutteleva osaajille ja yrityksille

– Kilpailukykyinen ja kannustava yrittäjyysympäristö

– Rohkea ja kestävä kaupunkikehitys

– Vetovoimainen innovaatio-, tutkimus ja osaamiskeskittymä ja laadukas koulutus

– Kasvava matkailu ja vetovoimaiset tapahtumat

– Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta

Kuopion brändin on oltava aktiivinen ja houkutteleva erityisesti osaajille. Imagollisesti Kuopio on noussut Suomen kärkikastiin, mutta hyvä momentum on pystyttävä hyödyntämään uutta brändiarvoa luoden.

 

 

Uudistuva ja yhdessä tekevä Kuopio

Haluttu, hyvinvoiva työyhteisö

– Sujuva ja uudistuva toiminta

– Uudistuva johtaminen

– Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

– Kestävä talous

Brändin on edustettava ja luvattava uudistumista ja huomisen rakentamista. Tulevaisuusorientaatio kaikessa viestinnässä. Asukkaille ja kaupungin työntekijöille on annettava lupa olla mukana tekemässä muutosta sekä viestittävä aktiivisesti uudistumisesta.

 

Hyvinvoiva ja yhteisöllinen Kuopio

Turvallinen kaikille – paras paikka kasvaa ja oppia

– Elinympäristö ja osallisuus

– Hyvinvointia edistävät elintavat ja sosiaaliset verkostot

– Elinikäinen oppiminen, työ ja toimeentulo

– Laadukas varhaiskasvatus ja koulutus

– Vapaa-ajan mielekäs tekeminen ja kokeminen

Brändin tulee jalkautua yhä lähemmäs asukkaita “elämään ja hengittämään” arkisen elämän eri tilanteita. Erityisesti innostava ja motivoiva viestintä on tarpeen.

 

 

Ilmasto- ja resurssiviisas Kuopio

Kestävästi kasvava – ympäristöstään ylpeä

– Kiertotalous ja resurssiviisaus

– Viisas liikkuminen ja kestävä yhdyskuntarakenne

– Luonnon monimuotoisuuden edistäminen ja luontokadon torjunta

– Huoltovarmuus ja kriisinsietokyky

Kestävän kaupunkikehityksen edelläkävijyyden eri muodot on tuotava brändin kärkiviesteihin mukaan.

Tiedottaminen

Kasvatamme tietoisuutta ja läpinäkyvyyttä, mikä lisää luottamuksen ja turvallisuuden ja elämänhallinnan tunnetta asukkaissa. Sisältää lakisääteisen hallinnollisen tiedottamisen.

 

Vaikuttaminen

Vaikutamme asukkaiden toimintaan, jotta he osaisivat valita ja toimia terveellisemmin ja turvallisemmin sekä hyödyntää kaupungin tarjoamia palveluita.

 

Saavutettavuus

Teemme kaupungin eri palvelut saavutettaviksi, mikä tarkoittaa yleistä tietoisuutta, tunnistettavuutta sekä ostamisen/käyttämisen helppouteen liittyvää viestintää.

 

Palveluiden markkinointi

Luomme ja lisäämme kaupungin palveluiden kysyntää ja hyödyntämistä.

 

Kaupungin markkinointi

Luomme vetovoimaa ja lisäämme kysyntää uusien potentiaalisten asukkaiden, osaavan työvoiman ja paluumuuttajien keskuudessa. Rakennamme mielikuvaa vetovoimaisesta kaupungista, josta voi olla ylpeä.

Mielialajohtaminen

Vallitseva mieliala kertoo kaupungin menestyksen mahdollisuuksista paljon. Kaupungin hyvä markkinointiviestintä on ennen kaikkea tavoitteellisesti mielialaan vaikuttamista. Viestimme asioista, joista kuopiolaisena on syytä olla ylpeä, luomme myönteistä suhtautumista tulevaan ja tsemppaamme vaikeina aikoina.

 

Sisältömarkkinointi

Tarinoiden avulla teemme kaupungin läsnäolevaksi ja mielenkiintoiseksi sekä avarramme asukkaiden näkemyksiä ja suhtautumista elinympäristön ilmiöihin ja kehitykseen. Henkilökuvien kautta tuomme kaupunkiorganisaatiota lähemmäksi asukasta sekä lisäämme ymmärrystä ja tietoa. Mielenkiintoinen sisältö tekee kaupungista relevantimman asukkailleen.

 

Työnantajamielikuva

Kaupunkiorganisaatio on alueen merkittävimpiä ja kiinnostavimpia työllistäjiä. Rakennamme vetovoimaista työyhteisöä, josta voimme olla työntekijänä ylpeitä. Kaupungin työntekijänä voimme luoda työllämme merkityksellisiä hetkiä, jotka jättävät jäljen osaksi elämää. 

 

PR / Vaikuttamisviestintä

Vahvistamme yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa, lisäämme alueen tunnettuutta ja nostamme julkiseen keskusteluun Kuopiolle tärkeitä asioita ja tekoja. 

TASO 1

Kuopio – ydin, kattobrändi, imagotaso

Puhuttelee, inspiroi ja motivoi toimintaan. Tekee näkyväksi ja sanoittaa asiat, joiden puolesta Kuopio toimii. Herättää huomion ja kiinnostuksen Kuopiota kohtaan. Allekirjoittaa kaupunkiorganisaation viestinnän ja markkinoinnin.

 

TASO 2

Alabrändit, ohjelmataso

Alabrändit rakentavat kattobrändiä ja ilmentävät neljää kaupunkistrategiaa toteuttavaa ohjelmaa: Hyvinvoiva ja yhteisöllinen, Elinvoimainen ja kasvava, Ilmasto- ja resurssiviisas sekä Uudistuva ja yhdessä tekevä.

Esimerkiksi Liikkuva Kuopio ja KulttuuriKuopio ovat alabrändejä ja ilmentävät Hyvinvoiva ja yhteisöllinen Kuopio -ohjelmaa. Ja vastaavasti Business Kuopio on alabrändi, joka on osa Elinvoimaista ja kasvavaa Kuopiota.

Kunkin alabrändin olemassaololle on oltava selkeä asiakaslähtöinen perusta ja sen tulee lisätä kaupungin palveluiden kiinnostavuutta, selkeyttä ja saavutettavuutta. Alabrändit määritellään markkinointi- ja viestintäyksikössä ja niiden logot ja visuaaliset ilmeet johdetaan kattobrändistä. Jokainen alabrändi on oma kokonaisuutensa, jota tulee hallita ja ylläpitää yhtä suurella rakkaudella kuin kattobrändiä.

 

TASO 3

Asiakaspalvelutaso

Arjen tason päivittäinen viestintä, jota tehdään palvelualueilla. Pitää sisällään mm. asiakaskohtaamiset ja tiedottamisen.

 


 

Brändilaajennokset

Brändilaajennoksilla on kattobrändistä johdettu vapaampi, omaleimainen brändi-identiteetti, markkinointi ja viestinnän tapa. Brändilaajennoksilla on oma brändi ja vahvaa omaa tekemistä, mutta ne kiinnittyvät kuitenkin kattobrändiin (Esim. Fazer → Geisha).

 

Linkittyvät brändit

Kattobrändistä irralliset ja itsenäiset toimijat, kuten liikelaitokset ja omistusyhtiöt sekä tapahtumat, urheiluseurat ja muut sidosryhmät, voivat halutessaan linkittyä Kuopio-brändiin Kuopio-logon tai I love Kuopio -tunnuksen avulla.

Kuopio on kaupunki, jonka sanoma puhuttaa ja teot tuntuvat vatsanpohjassa.

Onnistumme, kun asukkaat kertovat ylpeänä kotikaupungistaan eteenpäin, imagomme tunnistetaan koko Suomessa ja meistä otetaan mallia ulkomaita myöten.

Brändimme ja hyvän maineemme perustukset muodostuvat arvoista, teoista ja tavoitteesta.

brandistrategian_perustukset
Arvot1-scaled
Arvot_palo
Arvot_vapaus
Arvot_virta
TavoitteemmeTekomme

Elämänlaatu

 

Jos pitää nimetä yksi keskeisin syy valita juuri Kuopio kotikaupungiksi, on vastaus elämänlaatu. Se tarkoittaa laadukasta, turvallista ja omannäköistä asumista sekä aktiivista elämäntyyliä, jossa urbaani kaupunkiympäristö, kauniit maalaismasemat, järvet ja ikiaikaiset metsät luovat hyvän elämän näyttämön.

Elämänasenne

 

Välitön ja sydämellinen suhtautuminen sekä kiinnostus kanssakaupunkilaisia kohtaan on täällä perinne. Samalla se tarjoaa vapauden jokaiselle olla sellainen kuin on ja elää juuri omannäköistä elämää. Siksi Kuopio lähialueineen on ajankohtaisempi kuin koskaan.

Elämänjano

 

Kuopio näyttää ja kuulostaa tuoreelle ja nuorelle. Kaupungilla menee hyvin, koska ihmisillä on virtaa ja tahto rakentaa uutta. Osaaminen ja elämänjano saa ja pitää näkyä, sillä se myös houkuttelee uutta osaamista.

Paras elinympäristö

Lyhyet välimatkat, turvallisuus ja ison kaupungin tasokkaat palvelut ja eläväinen kaupunkikulttuuri. Paras kaupunki lapsiperheille.

 

Vähemmän stressiä

On Kuopion tapaisten kaupunkien hetki. Hälyn ja ruuhkan rinnalle vahvaksi vaihtoehdoksi on noussut tasapainoisempi elämänmeno. Elinvoimaiset, kansainväliset ja kompaktit kaupungit ovat kavunneet monen unelmalistalle, kun maailmantilanne on vapauttanut aikaa itsetutkiskeluun.

Oppi ja osaaminen

Kuopio on kansainvälinen yliopistokaupunki, jossa on monipuolinen elinkeinoelämä ja urakehitysmahdollisuudet. Tulevaisuuden menestys perustuu osaamiseen ja kykyyn innovoida ja luoda uutta. Siksi osaaminen hakeutuu sinne, missä se voi kukoistaa, missä ihmisillä on tilaa keskittyä, mahdollisuus tehdä yhteistyötä ja olla yhtä aikaa osa globaalia verkostoa.

Elän täyttä elämää

 

Hyvässä elämässä on kaikkia sävyjä: iloa, itkua, rakkautta, epävarmuutta sekä rohkeutta tarttua epäkohtiin. Ne tekevät elämästä rikasta, täyttä ja jännittävää.

“Kaikkea muuta, kunhan ei vaan nukkuvaa, puolikuollutta elämää!” – Minna Canth

Mielenrauha

 

Käsitys menestystä ja hyvää elämää ruokkivasta ympäristöstä ja mielentilasta on muuttumassa täysin. Hälisevä, itsekäs ja pikavoittojen perässä juokseva maailma ei enää puhuttele. Siksi kuopiolainen mielenmaisema on tämän hetken juttu. Vähemmän paineita olla jotain muuta kuin on, vähemmän kiirettä, enemmän vapautta olla.

Minä olen tärkeä

 

Kun kokee elävänsä täyttä elämää, haluaa myös tehdä asioita hyvin sekä oppia ja kasvaa jatkuvasti. Osaamisen ja kyvykkyyden tunne sekä yhteistyössä saavutetut onnistumiset saavat jokaisen tuntemaan itsensä tärkeäksi ja hyödylliseksi.

Rakennan hyvää elämää kuopiolaisille

Kuopiossa on erityiset mahdollisuudet elää laadukasta, täyttä ja hyvää elämää. Olen mukana rakentamassa Kuopiosta hyvän elämän pääkaupunkia sen jokaiselle asukkaalle.

 

Tehtäväni on mahdollistaa, ei rajoittaa

Kaupunkiorganisaationa luomme paljon yhteisiä pelisääntöjä ja tapoja asukkaillemme. Ensisijainen tehtäväni on kuitenkin luottaa ihmisiin, hyvään tahtoon ja pyrkiä rakentamaan sallivuuden, suvaitsevuuden ja vapauden ilmapiiriä.

Ruokin uskoa tulevaan

Moderni kaupunki on alusta yritystensä toiminnalle ja näyttämö asukkaidensa hyvälle elämälle. Kaupungin työntekijöinä meillä jokaisella on valtava merkitys yleisen mielialan rakentajina. Kun ruokimme myönteistä mielialaa, tsemppaamme, rakennamme yhteistyötä ja iloitsemme avoimesti kaikista onnistumisista, tulee kaupungistamme elinvoimainen, iloinen ja uudistuva.

“Voisin helposti kuvitella asuvani Kuopiossa.”

 

“Koska minulle omannäköinen elämä merkitsee kaikista eniten.”

Hyvän elämän tematiikat assosioidaan Kuopioon, sillä Kuopio on puhunut niistä avoimesti ja jatkuvasti.

Laadukas, turvallinen ja luonnonläheinen elinympäristö, jonka tekevät kauniiksi järvet, ikimetsät ja urbaani miljöö.

“Jotain puhuttelevaa siinä elämänasenteessa on.”

 

“Haluan ympärilleni ihmisiä, jotka eivät tärkeile, pingota ja yritä olla jotain muuta kuin oikeasti ovat.”

Kuopiota pidetään Suomen tunnelmajohtajana. Leppoisuus ja elämänasenne ovat tunnettuja vahvuuksia.

“Siellä näyttää olevan aika kiva draivi päällä.”

 

“Hieman yllättävä huomata, että kovimmat osaajat tuntuvat hakeutuvan Kuopion kaltaisiin paikkoihin, vaikka toisaalta ymmärrän sen tosi hyvin.”

Kuopiota pidetään Suomen isoimpien kaupunkien veroisena korkean osaamisen ja kansainvälisen tason keskittymänä, jossa rakennetaan jatkuvasti uutta ja investoidaan tulevaan.

kuopio_brandimanuaali_www_kuvat_2022_17-scaled
Visio

Hyvän elämän pääkaupunki.

Brändilupaus

Hyvän elon, ilon ja olon kaupunki.

Kuopio on kaupunki, jonka sanoma puhuttaa ja teot tuntuvat vatsanpohjassa.

Ääni

Iso kuulijakunta edellyttää selkeää kieltä, mutta se ei estä Kuopiota olemasta tässä ajassa kiinni. Rakenteellisesti ääni on aina siistiä yleiskieltä.

Äänemme

– Ruokkii myönteistä mielialaa ja on älykkäästi huumoripitoista
– Tsemppaa yhteisissä haasteissa
– Rakentaa yhteistyötä, sallivuutta ja tasa-arvoa

Kutsumme
aitoon dialogiin

Rakastamme kohtaamisia ja janoamme vuorovaikutusta. Innostamme kysymyksin ennemmin kuin valmiin vastauksin.

Lämmin ja helposti lähestyttävä

Olemme olemassa jokaista asukasta varten. Ystävällinen ja optimistinen sävy kuuluu puheestamme ja jättää kuulijalle hyvän mielen. Uskomme tulevaan positiivisuuden kautta, mutta ilman ylilyöntejä.

 

Inspiroiva

Myönteinen mieliala kohoaa, kun näytämme rohkeasti esimerkkiä. Joskus voimme jopa vähän haastaa ajattelemaan asioita uudelta kantilta. Emme kuitenkaan valitse puolia, vaan huomioimme tasapuolisesti eri näkökulmat. Olemme hyvän puolella.

 

Luova, kekseliäs

Viestimme yhteiset pelisäännöt, ohjeet ja tavat kekseliäästi. Silloin ne muistetaan paremmin. Luovuus on myös uteliaisuutta, siksi puheessamme on aitoa kiinnostusta keskustelukumppania kohtaan. Se aktivoi ja ylläpitää keskustelua.

 

Rehellinen = luotettava

Luottamus rakentuu molemmista suunnista. Emme halua holhota, vaan luotamme ihmisiimme. Luotettavuus on pohja toivotun mielialan rakentamiselle.

branditarina

Elon paloa

Tuli on sielumme, vesi luontomme

Kuopio on oivallus elämänlaadusta – kaupunki ikimetsien ja järvien keskellä, joka uskoo hyvään elämään. Täällä elon palo merkitsee omannäköistä ja turvallista asumista, palkitsevaa työtä ja koko elämän kattavia palveluita. Se on uteliaisuutta elämää ja uuden oppimista kohtaan.

Kuopion tavoite on olla hyvän elämän pääkaupunki jokaiselle kuopiolaiselle ja esimerkki muulle maailmalle.

KUOPIO
Hyvän elon, ilon ja olon kaupunki.

#piäkaupunki

 

Ilon virtaa

Ihana kaupunki

Sydämellinen, iloinen ja kaunis – sellainen on Kuopio. Täällä ilo elää yhteisöissä, harrastuksissa ja uusissa kokemuksissa. Se syntyy luottamuksesta ja näkyy hymynä kasvoilla. Sitä kutsutaan myös onneksi. Runsas kaupunkikulttuuri, kauniit puistot, järvien selät ja rannat, moderni keskusta, vanhat rännikadut puutaloineen sekä persoonalliset kaupunginosat tekevät Kuopiosta erityisen. Ja ihmiset tekevät siitä rakastettavan. Moni elääkin Kuopiossa ihan huvikseen.

Kuopion tavoite on olla hyvän elämän pääkaupunki jokaiselle kuopiolaiselle ja esimerkki muulle maailmalle.

KUOPIO
Hyvän elon, ilon ja olon kaupunki.

#piäkaupunki

Olon vapautta

Kiireetön kaupunki

Olemisen vapaus ja sydämellinen suhtautuminen kanssakaupunkilaisia kohtaan. Siinä syyt leppoisaan elämäntyyliimme. Kuopiossa lyhyet välimatkat antavat enemmän omaa aikaa arkeen ja harrasteisiin, luonnon läheisyys rauhoittaa ja ison kaupungin tasokkaat palvelut ovat olemassa, jotta kenenkään ei tarvitsisi kantaa huolta turvallisuudesta, terveydestä tai tulevaisuudesta. Vähemmän kiirettä, vähemmän paineita olla jotain muuta kuin on, enemmän hyvää oloa.

Kuopion tavoite on olla hyvän elämän pääkaupunki jokaiselle kuopiolaiselle ja esimerkki muulle maailmalle.

KUOPIO
Hyvän elon, ilon ja olon kaupunki.

#piäkaupunki

#piäkaupunki

eng. #cäpital

Filosofisen nerokas savolainen ilmaisu, jossa on hyväntahtoista ja pysäyttävää oivallusta. Savon maakunnan ja Itä-Suomen keskuskaupunkina omistamme tittelin ilman suurempia selittelyjä. Sen yhteyteen ei välttämättä edes tarvitse kirjoittaa Kuopiota, koska yleisö tunnistaa mistä on kyse (vähintään osaa sijoittaa kartalle Itä-Suomeen).

Lausahdus kertoo, mistä tulemme ja ketä olemme. Tunnetasolla se puhuu hyvästä elämästä, johon kuuluu myös leikkisyys ja savolainen kujeilu. Aivan kuten meillä on Tahkolla vuori ja torilla Mualiman Napa, olemme myös Piäkaupunki. Emme yritäkään olla Helsinki. Kuopio on kuopiolaisten hyvän elämän pääkaupunki ja siitä olemme ylpeitä.

Hyvän elon, ilon ja olon kaupunki – Kuopio.
#piäkaupunki

brandilupaus
Kärkiviestit

Elon paloa
Ilon virtaa
Olon vapautta

Tunnisteet

#eloailoaoloa
#piäkaupunki #cäpital
#hyvänelämänpääkaupunki

 

Imagotaso:

Kuopio-brändin hero-viestejä käytetään silloin, kun halutaan maksimaalinen näkyvyys ja/tai luoda brändimielikuvaa visuaalisesti. Käyttö aina kohteen, käytettävissä olevan tilan ja yleisön mukaan. Kärkiviestejä voidaan hyödyntää myös tilanteissa, joissa on rytmiä, jolloin niitä pystytään käyttämään sarjana (kadunvarsimainonta, tapahtumien screenit).

Slogania käytetään pääviestinä yksin tai muiden viestien allekirjoittajana.

Brändiloru ELO, ILO, OLO on vahva visuaalinen ja brändillinen viesti. Toimii erityisen hyvin animaatioissa, kun brändille halutaan vahva huomioarvo sekä printtielementtinä esim. festariaidoissa ja urheilutapahtumien laitamainoksissa.

 

Kärkiviestit

Elon paloa
Ilon virtaa
Olon vapautta

 

Slogan/lupaus

Hyvän elon, ilon ja olon kaupunki.

 

Brändiloru

ELO. ILO. OLO.

 

Tunnisteet

#piäkaupunki
#cäpital

imagoweb

Ohjelmataso:

Ohjelmatason viestintä on sisältömarkkinointia, jolla syvennetään Kuopio-kokemusta, esimerkiksi: palvelut, tapahtumat, liikunta, kulttuuri, ihmiset jne.

Kärkiviestejä voi soveltaa käyttökohteen, käytettävissä olevan tilan ja yleisön mukaan.

Slogan ja/tai tunniste allekirjoittaa sisällön logon kanssa.

Muunnellut kärkiviestit

Elon paloa Inkilänmäellä

Ilon virtaa Saaristokaupungissa

Olon vapautta Juankoskella

Elon ja urheilun paloa

Ilon ja tanssin virtaa

jne.

 

Slogan/lupaus

Hyvän elon, ilon ja olon kaupunki.

 

Tunnisteet

#piäkaupunki
#cäpital

ohjelmaweb

Asiakaspalvelutaso:

Asiakaspalvelutaso on palvelualueiden viestintää, joka näkyy esimerkiksi somessa ja palveluiden yhteydessä.

Opastava, kehottava, kannustava viesti, jonka Kuopio-brändi allekirjoittaa.

Viesti

Harjataan kuopiolaisille maailman terveimmät hampaat.

 

Slogan/lupaus

Hyvän elon, ilon ja olon kaupunki.

asiakaspalveluweb

Suoja-alue

Logon suoja-alue on yhden logon O-kirjaimen koko. Suoja-alue skaalautuu logon mukana.

Logon sijoittelu

Logo sijoitetaan aina marginaalien mukaisesti. Ensisijaisesti logo sijoitetaan vasempaan yläkulmaan. Tarvittaessa logo voidaan kuitenkin sijoittaa myös muihin ylä- ja alakulmiin, tai keskitetysti ylä-, tai alamarginaaliin.

kuopio_brandimanuaali_www_kuvat_2022_038-scaled
kuopio_brandimanuaali_www_kuvat_2022_033-scaled
kuopio_brandimanuaali_www_kuvat_2022_07-scaled

SAVO

PANTONE 100C

CMYK C0 M0 Y68 K0

RGB R246 G235 B97

HEX #F6EB61

LUPSAKKA

PANTONE 714C

CMYK C0 M40 Y59 K0

RGB R246 G170 B99

HEX #FDAA63

HAPPI

PANTONE 2717C

CMYK C41 M18 Y0 K0

RGB R167 G198 B237

HEX #A7C6ED

PALO

PANTONE 7416C

CMYK C0 M72 Y70 K0

RGB R229 G106 B84

HEX #E56A54

LAKELAND

PANTONE 2755C

CMYK C97 M100 Y0 K30

RGB R37 G14 B98

HEX #250E62

INSPIRAATIO

PANTONE 3255C

CMYK C67 M0 Y30 K0

RGB R44 G213 B196

HEX #2CD5C4

NAATISKELU

PANTONE 527C

CMYK C69 M99 Y0 K0

RGB R128 G49 B167

HEX #8031A7

MUSTA

CMYK C0 M0 Y0 K100

RGB R0 G0 B0

HEX #000000

VAPAUS

PANTONE 7483C

CMYK C82 M16 Y85 K56

RGB R39 G93 B56

HEX #275D38

YHDESSÄ

PANTONE 231C

CMYK C3 M60 Y0 K0

RGB R242 G119 B198

HEX #F277C6

VALKOINEN

CMYK C0 M0 Y0 K0

RGB R255 G255 B255

HEX #FFFFFF

MUIKKU

PANTONE 414C

CMYK C0 M0 Y8 K40

RGB R168 G169 B158

HEX #A8A99E

VIRTA

PANTONE 2125C

CMYK C74 M58 Y0 K0

RGB R90 G113 B223

HEX #5A71DF

ILO

PANTONE 916C

CMYK C25 M0 Y50 K0

RGB R206 G255 B140

HEX #CEFF8C

METSÄ

PANTONE 7495C

CMYK C42 M5 Y98 K29

RGB R143 G153 B62

HEX #8F993E

SUUKKO

PANTONE 516C

CMYK C4 M31 Y0 K0

RGB R230 G190 B221

HEX #E6BEDD

Väriyhdistelmät

Taustan (palstat) ja muotojen (rivit) väriyhdistelmillä voidaan varioida viestejä eri tarkoituksiin. Oheinen taulukko esittää sallitut taustojen ja muotojen väriyhdistelmät.

Saavutettavat väriyhdistelmät

Kun viestinnällisen materiaalin on täytettävä saavutettavuuden kriteerit, valitaan väriparit oheisesta taulukosta.

Väriyhdistelmät tekstissä

Taustan (palstat) ja tekstien (rivit) yhdistelmillä voidaan varioida viestejä eri tarkoituksiin. Oheinen taulukko esittää sallitut taustojen ja tekstien yhdistelmät.

Saavutettavat värit

Kun viestinnällisen materiaalin on täytettävä saavutettavuuden kriteerit, valitaan väriparit oheisesta taulukosta.

Kuopio_portaali_Kuopio_Muotokieli_A1
Kuopio_portaali_Kuopio_Muotokieli_A2
kuopio_brandimanuaali_www_kuvat_2022_11-scaled

Otsikot

Tunnistettava typografia on tärkeä osa Kuopion visuaalista ilmettä. Otsikoissa ja nostoissa käytetään PP Agrandir Wide -kirjasimen Light-, Bold- ja Heavy Italic -leikkauksia. Bold toimii pääasiallisena leikkauksena kärkiviesteissä. Kun sanomaa halutaan keventää, voidaan käyttää Lightia, kun taas halutaan erityistä erottuvuutta, Heavy Italicia.

PP Agrandir on maksullinen fontti ja tarvitsee jokaiselle käyttäjälle lisenssin.

 

Osta fontti täältä ›

Leipäteksti

Leipätekstissä käytetään selkeä linjaista Effra-kirjasinta.

Effra on ladattavissa Adobe Fontsista (vaatii Adoben lisenssin).

 

Lataa fontti täältä ›

Toimistofontti

Jos brändi-identiteetin ensisijaisia fontteja ei jostain syystä pystytä käyttämään, käytetään niiden sijaan Corbelia, joka löytyy oletusfonttina Microsoftin ohjelmistoista.

Kuopio_portaali_Kuopio_Typografia_4
Kuopio_portaali_Kuopio_Asettelu_1
Kuopio_portaali_Kuopio_Asettelu_3
Kuopio_portaali_Kuopio_Asettelu_2
Kuopio_portaali_Kuopio_Asettelu_Mallit_A1
Kuopio_portaali_Kuopio_Asettelu_Mallit_A2
Kuopio_portaali_Kuopio_Asettelu_Mallit_B3
Kuopio_portaali_Kuopio_Asettelu_Mallit_B1
Kuopio_portaali_Kuopio_Asettelu_Mallit_C1
UniquePosterMockup03
Kuopio_portaali_Kuopio_Kuvamaailma_1
Kuopio_portaali_Kuopio_Kuvamaailma_2
Kuopio_portaali_Kuopio_Kuvamaailma_3
Kuopio_portaali_Kuopio_Kuvamaailma_4
Kuopio_portaali_Kuopio_Ikonografia_1
Kuopio_portaali_Kuopio_Ikonografia_3
Kuopio_portaali_Kuopio_Ikonografia_2
Kuopio_portaali_Kuopio_Kuvitus_3
Kuopio_portaali_Kuopio_Kuvitus_1
Kuopio_portaali_Kuopio_Kuvitus_2
Kuopio_portaali_Kuopio_Infografiikka
Phone-on-Box-PSD-Mockup
Kuopio_portaali_Kuopio_Asettelu_Mallit_F3
Kuopio_portaali_Kuopio_Asettelu_Mallit_F1
Artboard-1-copy-15-scaled
Kuopio_portaali_Kuopio_Asettelu_Mallit_D1
Kuopio_portaali_Kuopio_Asettelu_Mallit_D2
Kuopio_portaali_Kuopio_Muotokieli_B1
Kuopio_portaali_Kuopio_Asettelu_Mallit_E1
Kuopio_portaali_Kuopio_Asettelu_Mallit_E2
Kuopio_portaali_Kuopio_Eloiloolo_1G
EloIloOlo_RollUp_BeachFlag_mallikuva
Kuopio_portaali_Kuopio_Eloiloolo_6G
kuopio_brandimanuaali_www_kuvat_2022_0310-scaled
Arvot_InEnglish-scaled
Arvot_InEnglish_Passion
Arvot_InEnglish_Freedom-scaled
Arvot_InEnglish_Flow-scaled

Kuopio’s strategic goal is clear. We believe in the good life. For us, it consists of three things – having a passion for life, finding joy in every moment, and having the freedom to be yourself and live your best life (elo, ilo, olo). We are a city whose goal is to be the capital of the good life for every Kuopio resident, and also an example for the rest of the world.

 

A passionate life, joy and freedom (elo, ilo, olo) form the foundation of our actions, which have value both for those who are considering moving to a new city and for those who already live in the city. They are shared attributes that make a city relevant. And they make Kuopio’s vision concrete.

Tone of voice

A large audience requires clear language, but that doesn’t prevent Kuopio from keeping up with the times. Structurally, sound is always a neat universal language.

 

We invite to genuine dialogue

We love encounters and crave interaction. We inspire with questions rather than ready-made answers.

Our voice

– Feeds a positive mood and is intelligently humorous
– Cheers to common challenges
– Builds cooperation, tolerance and equality

 

Warm and approachable

We exist for every resident. A friendly and optimistic tone is heard in our speech and leaves the listener in a good mood. We believe in the future through positivity, but without excesses.

Inspiring

A positive mood rises when we courageously set an example. Sometimes we can even challenge a little to think about things from a new angle. However, we do not choose sides, but consider different perspectives equally. We are on the good side.

Creative, resourceful

We communicated the common rules of the game, instructions and customs in an inventive way. Then they will be better remembered. Creativity is also curiosity, that’s why our speech has a genuine interest in the interlocutor. It activates and sustains the conversation.

Honest = reliable

Trust is built from both directions. We don’t want to patronize; we trust our people. Reliability is the basis for building the desired mood.

Kuopio. Capital of good life.

Here in Kuopio we believe in living life to its fullest. We have
even boiled it down to three key ingredients. In Finnish we say,
“Elo. Ilo. Olo.” And in case you don’t know, translating Finnish to
English is a bit complicated, but in the simplest of terms you
might say it means, “Passion. Joy. Freedom.” For us, these are
the elements that make up the good life. It’s about having a
passion for living, finding and feeling joy in everything you do,
and being free and having access to everything you need to live
your best life.

 

ELO – Passion

Elo is life and the passion to live it. It’s that lust for life that we all
were born with, and that childlike curiosity that we all hope to
hold onto. In Kuopio it can be found in our warm, friendly,
laid-back, and unique (okay, some might call us different) way of
living. Here you will discover an outstanding quality of life that
includes incredible nature and stunning vistas, a lively city
center, rich culture, exciting sports, engaging hobbies and
activities, rewarding work, virtually endless opportunities to
learn and experience new things, and easy access to supportive
city services should you ever need them.

 

ILO – Joy

Ilo is joy, or the fun, rewarding side of life. It is found in our
communities which are filled with friendly people who want to
make the most of life, and who genuinely want to help you
make the most of yours. It lives in new experiences, in our
bustling-yet-peaceful city, in our old-growth forests, and on the
beautiful shores of our many, many pristine lakes. Here, joy is
born from trust, curiosity, our welcoming people. There is even a
bit of luck or magic to it. It can be discovered wherever you look
and in something as simple as a kind smile from someone you
pass on the street.

 

OLO – Freedom

Olo is freedom and well-being. It’s a life well-lived. It’s fresh air
and open spaces. It’s having everything you need to thrive. In
Kuopio you can sense it all around you. It’s a warm, friendly,
relaxed atmosphere that is embraced and shared by all. And at
its heart it is that feeling of freedom that allows you to be who
you are, and what you want to become.

Helsinki may be the capital of Finland, but we like to say that
Kuopio is the capital of good life in Finland – for every
person, every business, every visitor – and it serves as a shining
example for the rest of the world.

“Anything but a sleeping, half-dead life!”
– Minna Canth, from Kuopio

Passion for life.

The fire inside is part of our nature.

In Kuopio, “Elon paloa” is the fire of life, or the fire inside. It’s a mindset, an attitude that says the inner fire is always burning, and a reminder to live passionately. It’s our nature and it keeps us going. It’s how and why we create the good life that we have here in Kuopio.

Quality of life is one of the first things that comes to mind in Kuopio – a lively city surrounded by peaceful old-growth forests and beautiful lakes. Nature is growth and maybe that’s where we get it, our passion for the good life, for a safe living environment, for rewarding work, for supportive city services, and for experiences that bring us joy and teach us new things.

Passion burns brighter here – for everyone. It’s why we say that Kuopio is the capital of the good life in Finland, and a shining example for the rest of the world.

Kuopio. Capital of good life.

#cäpital

 

Stream of joy.

A city of endless beauty.

Hearty, cheerful, and beautiful – that’s what Kuopio is. Joy lives in our communities, our nature adventures, our recreational activities, and in the many new experiences that anyone can discover. It is born from trust and a genuine sense of togetherness.

Joy comes easy when your city is filled with rich urban culture, stunning landscapes, beautiful parks, relaxing lakeshores, and beaches. Plus a modern city center that’s accented by historic cobblestone streets, finely-crafted wooden homes, and many other gems that make Kuopio special. And don’t forget the people who give the city its warm and friendly ambience. Many people choose to live in Kuopio simply for its fun and laid back atmosphere.

The stream of joy flows plentiful here – for everyone. It’s why we say that Kuopio is the capital of the good life in Finland, and a shining example for the rest of the world.

Kuopio. Capital of good life.

#cäpital

Freedom to be.

A city that moves at its own pace.

You can’t have the good life without having the freedom to be who you want to be, the freedom to live a peaceful life, and the freedom to achieve great things. The laid back lifestyle that Kuopio prides itself on is built on this freedom and you can feel it everywhere you go.

Here, everything you need is nearby. It’s called good city planning and it gives you more time to do the things you love. Fresh air, open spaces, calming nature, endless recreational activities, it’s all just outside your door. Same goes for safety, globally recognised healthcare, and other high-quality services that some people think only exist in bigger cities. We might say it’s our secret but we are too friendly and inviting to keep it a secret. We believe the good life is for sharing.

We’re not a slow-moving city. Progress is alive and well in Kuopio. But we do rush less here. And there is a lot less pressure to be anything other than what you are. That’s freedom. And as everyone here will tell you, it sure feels good.

Freedom and well-being matters here – for everyone. It’s why we say that Kuopio is the capital of the good life in Finland, and a shining example for the rest of the world.

Kuopio. Capital of good life.

#cäpital

JUHLAVUOSI

CMYK C32 M100 Y30 K28

RGB R122 G0 B78

HEX #7A004E

KUKOISTUS

CMYK C26 M88 Y0 K0

RGB R182 G59 B138

HEX #B63B8A

YHDESSÄ

CMYK C3 M60 Y0 K0

RGB R242 G119 B198

HEX #F277C6

SUUKKO

CMYK C4 M31 Y0 K0

RGB R230 G190 B221

HEX #E6BEDD

LUPSAKKA

CMYK C0 M40 Y59 K0

RGB R246 G170 B99

HEX #FDAA63

PALO

CMYK C0 M72 Y70 K0

RGB R229 G106 B84

HEX #E56A54

Kukoistus_1920x1080
Kukoistus_1920x1080_2
Kukoistus_1920x1080_3

Kuopio250-juhlavuoden typografiassa käytetään Kuopio-brändiin määriteltyjä fontteja (kts. kohta 06. Visuaalinen identiteetti).

Muotokieli_3
Muotokieli
Muotokieli_2
Muotokieli_4